Chào mừng bạn đã truy cập website của hệ thống cửa hàng Thanh Mộc Hương tại đại chỉ: thanhmochuong.vn mong các bạn hãy tin tưởng Thanh Mộc Hương luôn hết mình vì lợi ích và bảo vệ người tiêu dùng là khách hàng của mình và định ra QUY ĐỊNH CHUNG CỦA TOÀN HỆ THỐNG THANH MỘC HƯƠNG.

Bạn vui lòng bỏ chút thời gian đọc “CÁC CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG” của Thanh Mộc Hương để hiểu hơn về hệ thống của chúng tôi. Đây cũng là các chính sách bảo vệ quyền lợi của chính bạn, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi khách hàng là yếu tố Thanh Mộc Hương luôn quan tâm đến.

 

  1. Chính sách đổi trả và hoàn tiền sản phẩm: Xem tại đây
  2. Chính sách bảo mật thông tin khách hàng: Xem tại đây
  3. Chính sách vận chuyển hàng hóa ( sản phẩm ): Xem tại đây
  4. Chính sách bảo hành hàng hóa (sản phẩm): Xem tại đây
  5. Quy định và hình thức thanh toán ( sản phẩm): Xem tại đây